PEDAGOGIK

Ellen och Lisa kan hjälpa barn med inlärning.

Boken har även ett pedagogiskt syfte.
Den kan användas både som Läromedel i förskola och skola och även av dig som förälder.
Det unika med upplägget är att blanda praktik, rörelse och musik med frågeställningar och pedagogiska moment. På det sättet ökar förutsättningarna för att memorera bättre.

Det bidrar även till en ökad närvaro och trygghet.
Ellen och Lisa är till för alla barn, oavsett förutsättningar.

INNEHÅLL

 

Längst bak i boken finns instruktioner i hur man kan jobba med boken för inlärning av olika ämnen. Upplägget är olika moment och uppgifter som är baserade på sagans innehåll. Alla uppgifter har tre huvudkategorier: 

  • reflektion/frågeställning

  • pyssel 

  • rörelse/praktik 

Tanken är att blanda eftertänksamhet, kreativitet och praktiska moment för en bättre inlärning. 

quote.png Den pedagogiska delen kan användas av dig som förälder för att dels jobba med inlärning, men också som olika sysselsättningar i vardagen för att öka stimulans, såväl psykiskt som fysiskt. 

VÄRDEGRUND FÖR ATT FÖREBYGGA MOBBING OCH UTANFÖRSKAP

Alla uppgifter i boken tar upp frågor som berör utanförskap,
mobbing och att vara olika.

LÄROMEDEL

Boken är även utformad som ett läromedel för förskola och skola, ålder 3-7 år.

Genom praktiska övningar i kombination med musik och rytmik lär sig barnen att memorera bättre samt att visa varandra respekt och hänsyn.

Upplägget är baserat på olika teman och moment som är relaterade till de olika händelserna och låtarna i sagan.

bilder.png

Skärmavbild 2018-12-11 kl. 21.09.39.png

SYFTE

Alla barn har olika förutsättningar. Syftet med boken som läromedel är att jobba med en inlärningsform som passar alla barns behov. 

EFFEKTER AV BOKEN

Barnen blir mer deltagande och trygga.
 Barnen får lättare att memorera,
vilket ökar deras kunskap.
 Barnen lär sig visa varandra respekt, hänsyn och att lyssna på varandra.

REFERENSER