Ellen och Lisa på upptäcktsfärd

Barnbok med musik, pedagogik och aktivitet!

Köp boken!
 

"Ellen och Lisa på upptäcktsfärd" är en musiksaga
som levererar en upplevelse där fantasi och verklighet blandas med
pedagogiska moment som uppmuntrar till ett aktivt deltagande,
rörelse, reflektion och dialog”.

 

Bläddra i boken!

 pdf    38 341,62 KB    20    karin    2020-02-28 14:39   Ladda ner

 

 

QR-KODER för att lyssna på musiken! Scanna enkelt med din surfplatta eller mobil!

qr.pngGenom att scanna QR-koden vid varje låt med din mobiltelefon eller surfplatta kan du lyssna direkt på musiken.  

psst.2.png

-Läs, lyssna, lär!

En musiksaga med inlärningstekniker för hemmet såväl som för förskola och skola.

Ett musikäventyr för ett aktivt deltagande som kan upplevas om och om igen.

-Sjung, skapa, samarbeta!